Sakolebat Perkawis Junjunan Alam Nabi Muhammad SAW

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ، بعيد ما بين المنكبين وكانت حمته تضرب شحمة أذنيه ﴿ رواه الترمذي

Hartosna : Rasulullah SAW mangrupikeun hiji jalmi anu dedeg pangadegna sedeng, kadua taktakna bidang, sedengkeun rambutna antel kana dua daun cepilna.

 

لم يكن بالجَعْد ولا بالسبْط ، كان يبلُغُ شعرُه شحْمةَ أذنيه ﴿ رواه الترمذي

Hartosna : Rambutna henteu galling teuing, sarta henteu oge lempeng jagreg. Rambutna dugi kana dua daun cepilna. (HR. at-Tirmidzi)

Dina salasawios riwayat, Jabir bin Samurah r.a. ngadugikeun perkawis khatamun-nubuwwah (cap kanabian), nyaeta :

رأيتُ الخاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُـدَّةً حَمْرَاءَ مِثْـلَ بَيْضَةِ الْحِِمَامَةِ

﴿ رواه الترمذي ﴾

Hartosna : Kaula pernah ningali khatam kenabian (khatamun-nubuwwah), nyaeta anu aya diantara taktak Rasulullah SAW. Bentukna saperti sapotong daging warna beureum tur sagede endog japati. (HR. at-Tirmidzi)

Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib cumarios :

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا مَشى تكفأ تكفؤًا كأنما ينحطُ من صببٍ ﴿ رواه الترمذي

Hartosna : Upami Nabi SAW mapah, mangka anjeunna mapah sabari anu tungkul lir ibarat jalanna mudun (HR. at-Tirmidzi)

Salasawios shahabat Rasulullah SAW anu lebet Islam sateuacan perang Badar, tur pupus dina tahun 36 H, nyaeta Hudzaifah Ibnul Yaman r.a., anjeunna cumarios :

 

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه ، فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين ﴿ رواه الترمذي

Hartosna : Rasulullah SAW nyepeng kana otot betis sampean abdi sareng betis anjeunna, teras anjeunna ngadawuh : ” Ieu tempat batas sarung. Lamun anjeun teu suka di dieu, maka meunang diturunkeun deui. Lamun anjeun teu suka keneh, mangka euweuh hak deui pikeun sarung nutupan dua mumuncangan. (HR. at-Tirmidzi)

Advertisements

About alqabas_6179

Status : K-2 Pendidikan : 1. SDN Cimuncang 2 Bandung (1987) 2. SMPN 14 Bandung (1990) 3. STMN Pembangunan Cimahi (1994) lil-istifsar : 022-78231898

Posted on March 12, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: