Keep Your Smile for Shadaqah

1. Lain sulap lain sihir, ……………. lamun teu dielap, bau hanyir.

2. Lain sulap lain bohong, ……………. lamun teu dielap, lamedong.

3. Ceunah, anu wenang nyandung nyaeta : kahiji, pajabat atawa raja, wajar kusabab boga kakawasaan tangtu bisa ngaturna; kadua, jalma beunghar, wajar kusabab loba harta, tangtu bakal kaurus; katilu ajengan, wajar, kusabab kaelmuan, anu kaopat….

4. Si Acep budak kelas hiji SD keur gundem catur jeung bapana.
Acep : “Pa, Acep enjing bade ulangan Matematika. Pami Acep kenging peunteun sapuluh, bapa bade masihan naon ka Acep ?”
Bapa : “Bapa bade masihan artos saratus rebu…….!”
Acep : “Alim ah saratus rebu mah, sarebu wae nya, Pa?”
Bapa : “Naha, Cep?”
Acep : “Saratus rebu mah cape ngetangna..”

Bapa : “*&%$#@????????????”

Advertisements

Posted on April 19, 2011, in mesem bin senyum bin smile bin tabassum. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: