Geura Saradia

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  أكْـثِرُوا ذِكْـرَ هَـادِمِ اللَّذَّاتِ ، الْمَـوْتِ 

(رواه الترمذي والنسائي)

 Katampi ti Abu Hurairah r.a., anjeuna sasauran : Rasulullah SAW ngadawuh : Kudu ngalobakeun kana mieling perkara anu megatkeun pirang-pirang kanikmatan, nyaeta maot (HR. at-Tirmidzi sareng an-Nasai).

 

GEURA  SARADIA
 
Hayu urang saradia  *  meumpeung  keur  hirup di dunia
Amal keur sampeureun jaga  *  di akhir moal sulaya
 
Geuning maot ngadodoho  *  boro sok dipoho-poho
Datangna teu mere nyaho  *  ngagerentak taya tempo
 
Taya beurang taya peuting  *  taya raja taya kuring
Dimana ajal geus sumping  *  teu meunang tempo anaking
 
Lainna meureun lain sugan  *  da ieu mah kanyataan
Kabeh pasti ngarandapan  *  geuning awak kuring pisan
 
Boro mah keur suka bungah  *  ngatur nafsu seuri ngeunah
Beak waktu kudu pindah  *  nyampeurkeun ka alam barjah
 
Rek naon rek dibawa  *  duit tawa sawah lega
Meunang ngumpul-ngumpul tea  *   belaan nipu tea
 
Ibadah kateler-teler  *  nepi ka ngahulu ngaler
Bau badan geus ngemper  *  di tengah imah ngagoler
 
Nu ngariung minggir miris  *  nyaah ngan bati ngalengis
Geumpeur pacampur was  *  setan mah bati mupuas
 
Mun geus kitu tah karasa  *  dunya taya pangawasa
Anak ngabela teu bisa  *  indungna sedih nalangsa
 
Geus waktu ninggalkeun lembur  *  nuju ka alam kubur
Meunang ngagali geus diukur  *  mahi keur awak saukur
 

* * *

Advertisements

Posted on April 26, 2011, in Lenyepaneun (Renungan). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: