Sunan Abu Dawud

Tugas_Ilmu Hadits_Abu Daud_Gun_SBA

Advertisements

History of 9 Imam

Hadits Nabi Seputar Ruku’ dan Sujud

Keep Your Smile for Shadaqah

دراسة تحليلية للظواهر اللهجية

Qualitative Research : Data Analysis & Interpretation

Verifikasi Guru Sertifikasi

EPISTEMOLOGI BAYANI

Mamanawian…

Sifat Jalma Dumasar Sifat Hitutnaieu carios kenging ti: http://www.urangsunda.net Jalma jujur, nyaeta jalma nu daek ngaku mun geus hitut

Jalma teu jujur, nyaeta jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur

Jalma belegug, nyaeta jalma nu nahan hitut mangjam-jam lilana

Jalma nu pinuh ku pangaweruh, nyaeta jalma nu apal iraha kuduna hitut

Jalma nu misterius, nyaeta jalma nu hitut tapi batur euweuh nu nyahoeun

Jalma nu sok samar polah, nyaeta jalma nu ujug-ujug nahan hitut mun keur hitut

Jalma nu percaya diri, nyaeta jalma nu yakin yen hitutna seungit

Jalma nu sadis, nyaeta jalma nu hitut bari dibekem ku leungeun tuluy dibekemkeun
ka irung batur

Jalma nu isinan, nyaeta jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan

Jalma nu pinter ku taktik tur strategi, nyaeta lamun hitut sok bari seuri ngagak-gak, supaya nutupan sora hitutna

Jalma nu bodo, nyaeta lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagantian hitutna nu kaluar

Jalma nu pedit, nyaeta lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada
tiiiit…….tiiiiiit…….tiiiiit……..

Jalma nu sombong, nyaeta jalma nu sok ngambeuan hitutna sorangan

Jalma nu someah, nyaeta jalma nu sok resep ngambeuan hitut batur

Jalma nu tara gaul, nyaeta mun hitut sok bari nyumput

Jalma nu sakti, nyaeta mun hitut bari make tanaga dalam

Jalma nu pinter, nyaeta jalma nu bisa nyirian hitut batur

Jalma nu sial, nyaeta mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna

$#@*&()_^% ……………………………………………………………………….


Sorban Arab

Ieu carios dumasar pangrojong ti Kang Saefi Ciwidey

Basa Arab teu siga Basa Inggris, maksudna loba tempat kursus anu ngayakeun kursus Basa Inggris tur loba anu ngiluna sok sanajan kudu mayar, malahan ongkos kursusna oge kadang-kadang sok leuwih gede tibatan bayaran sakola. Tapi coba ngayakeun kursus Basa Arab, angger wae anu ngiluna teh sok saeutik wae, masih keneh loba anu ngilu kursus Basa Inggris.

Ngan, sabenerna mah manusa teh butuh ku Basa Arab, komo lamun umat Islam mah. Da, rek faham Qur’an jeung Hadits kumaha lamun teu bisa Basa Arab, sabab Qur’an jeung Hadits ieu ngagunakeun Basa Arab.

Tegesna mah, kalah kumaha oge urang teh butuh ku Basa Arab, teu beda jeung carita Sorban Arab. Kieu caritana ……………..

Harita Jang Oleh keur ngumbara ka nagara deungeun. Wanci harita panas kacida, atuh Jang Oleh anu kacapean eta ngarasa haus anu kacida… Sabat keur kitu, katingali ti kajauhan aya anu dagang. Buru-buru diudag ku Jang Oleh. Ceuk pikirna, sugan wae dagang cai. Kitu gerentes hate Jang Oleh. Ngan nalika geus deukeut, Jang Oleh kuciwa, ku sabab anu dagang teh lain ngajual cai, tapi kalahka ngajual sorban.

Tukang Dagang : “Pak, enggal peser ieu sorban, di padang pasir ieu mah peryogi pisan sorban.”

Jang Oleh (sabari rada ambek) : “Ari Emang, kuring teh haus, hayang nginum cai, lain hayang meuli sorban.”

Tukang Dagang : “Eh, ari Bapak, kusabab kitu, abdi nawisan sorban ka Bapak.” (tembal Tukang Dagang sabari tetep someah)

Jang Oleh (semu anu kesel) : ” Ari Emang, maksa-maksa teuing, sakali deui Mang, kuring teu butuh sorban, kuring butuh cai, haus !!!”

Jang Oleh buru-buru ngaleos ninggalkeun eta tukang dagang sorban. Manehna gagancangan ngagidig deui nyiar tempat anu ngajual cai. Geus sababaraha lila, kalawan leumpang anu kacida jauhna, ti kajauhan katingali aya warung anu ngajula cai. Ku sabab atoh ningali eta warung, Jang Oleh buru-buru lumpat muru ka eta warung, ngan sabat geus nepi ka eta warung, Jang Oleh kuciwa deui, sabab dina plang eta warung aya tulisan : ORANG YANG MAU BERBELANJA KE WARUNG INI HARUS PAKAI SORBAN.

“@#%^`??)*&$+(;]?!!!,” ceuk Jang Oleh anu kaduhung.

Panasna Arab

Di tepas buruan, kuring ngawangkong jeung Jang Sukmana, nyaritakeun pangalaman kuring basa di Arab.

Nagara Arab mah kacida panasna mun keur usum panas, nepi ka opat puluh darajat selsius. Kuring bisa nyarita kitu téh, kulantaran pernah ngumbara di Arab anu lilana kurang leuwih dua taun, jadi TKI di Hafr al-Baten Arab Saudi.

Di Indonesia mah, mun panas téh, cukup ku mukakeun jandéla, mangka bakal karasa angin tiis anu ngahiliwir. Tapi di Arab mah teu kitu, dibuka jandéla imah téh, kalahkah angin panas anu ngagelebug. Matak, di Arab mah, AC teh mangrupakeun kabutuhan anu pokok, utamana mah dina usum panas.

Da éta mah, ku sabab hawa panas anu kacida, nalika rék nyeungeut roko oge cukup ditoèlkeun kana batu……

“Hurung?” témbal Sukmana sabari melong ka kuring

…………………. “Potong,” jawab kuring sabari ngaléos…..

Ngimpi anu Jadi Kanyataan

Wanci harita geus tengah peuting, kacaritakeun Jang Fulan sarta Jang Juned keur ngaronda. Maranehna duaan anteng ngawangkong ngabahas ngimpi.

Jang Fulan         : Néd, kuring mah kamari ngimpi kacida éndaaaahhhhh pisan.

Jang Juned        : Ngimpi naon kitu ?

Jang Fulan         : Ngimpi papangih jeung awéwé  anu geulis kawanti-wanti, tuluy dikeukeupan ku kuring…. Basa hudang, éh.., éta awéwé  téh euweuh. Kuring teh kesel, tuluy saré deui.. Eh, ngimpi deui.

Jang Juned        : Ngimpi naon deui atuh ?

Jang Fulan         : Ngimpi boga duit anu loba pisan dina saku, kuring bungah kacida….. Nalika hudang, tuluy ngarogoh kana saku,,, éh, éta  duit téh euweuh deui,,,, Tambah kesel kuring téh, saré deui….

Jang Juned        : Ngimpi deui nya ???? (témbal Jang Junéd anu siga semu horéam ngadéngékeuna)

Jang Fulan         : Heu euh…. Ieu mah asli …

Jang Juned        : Ngimpi  naon deui atuh ? (Jang Junéd rada kerung)

Jang Fulan         : Ayeuna mah kuring ngimpi éé,,,  barang nalika hudang, ….. buru-buru ku kuring dicabak,,,, éh,,,, éé  téh  aya…..

Jang Juned        : ????@#$?#???#%* …………….

Soal Ujian Praktek Kelas 9_FG

TUGAS UJIAN PRAKTEK BAHASA ARAB UNTUK KELAS 9.F & 9.G

(MEMBACA)

1. Berilah harakat / tanda syakal pada kalimat bacaan di bawah ini.

2. Diperkenankan membuka kamus

3. Dikumpulkan paling lambat hari Jum’at, tanggal 25 Maret 2011 jam 09.00 WIB (dikumpulkan sebelum tanggal tersebut, lebih baik)

4. Jawaban ditulis secara perorangan pada kertas selembar.

5. Pada lembar jawaban, beri nama dan kelas.

6. Print saja langsung 1 halaman,,, jika disalin ke MS.Word, maka Office nya harus Office yang bisa baca tulisan Arab

7. Keterangan lebih lanjut hubungi :

085320308520 / 022-78231898

من سيرة حياة محمد صلى الله عليه وسلم

للمسلمين مناسبات دينية يحتفلون بها

منها ذكرى مولد الرسول ، ويقيمونها في المساجد أو المدارس أو المكاتب ، بل فى المنازل

إنها حفل بمولد السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكّة يوم الاثنين  في التاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول

تُوفّي أبوه عبد الله بن عبد المطلب وكان ابن شهرين

ثمّ تُوفّيت أمُّه بالأبواء وكان عمره ست سنين

ثمّ تُوفّي جده عبد المطلب وأوصى به إلى أبي طالب

—o0o—

 

TUGAS UJIAN PRAKTEK BAHASA ARAB UNTUK KELAS 9.F & 9.G

(MEMBACA & TARJAMAH)

1. Berilah harakat / tanda syakal pada kalimat bacaan di bawah ini.

2. Terjemahkan bacaan di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Diperkenankan membuka kamus

4. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2011 jam 09.00 WIB (dikumpulkan sebelum tanggal tersebut, lebih baik)

5. Jawaban ditulis secara perorangan pada kertas selembar.

6. Pada lembar jawaban, beri nama dan kelas.

7. Keterangan lebih lanjut hubungi :

085320308520 / 022-78231898

من سيرة حياة محمد صلى الله عليه وسلم

للمسلمين مناسبات دينية يحتفلون بها

منها ذكرى مولد الرسول ، ويقيمونها في المساجد أو المدارس أو المكاتب ، بل فى المنازل .

إنها حفل بمولد السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .

ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكّة يوم الاثنين  في التاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول .

تُوفّي أبوه عبد الله بن عبد المطلب وكان ابن شهرين .

ثمّ تُوفّيت أمُّه بالأبواء وكان عمره ست سنين .

ثمّ تُوفّي جده عبد المطلب وأوصى به إلى أبي طالب .

—o0o—